Cara Untuk Menukar Maklumat Akaun

Jika anda ingin menukar individu yang bertanggung jawab mengendalikan langganan anda di BOSS, anda boleh melakukannya dengan masuk ke My Account dan seterusnya pergi ke menu Account details.

cara untuk menukar maklumat akaun

Masukkan maklumat akaun yang baru dan jika anda ingin menukar kata laluan juga, anda perlu memasukkan kata laluan yang lama terlebih dahulu sebelum memasukkan kata laluan yang baru.

Selepas itu, klik pada butang Save changes untuk menyimpan maklumat akaun yang baru ini.

Bacaan Lain Untuk Anda