Cara Untuk Menguruskan Users

Bahagian Users adalah di mana anda boleh menguruskan semua users di dalam sistem BOSS anda.

Add New Users

users

Untuk mengakses halaman ini, dalam sistem BOSS anda klik pada Users > Add New. Masukkan maklumat untuk user baru yang ingin anda tambah kemudian tekan butang Add User. Bahagian First Name, Email, Role dan Password wajib diisi.

Pending Users

users 1 scaled

Di halaman ini yang boleh diakses dari Users > Pending Users, anda boleh melihat senarai users yang telah mendaftar tapi masih belum approve. Di sini anda boleh melihat maklumat users seperti Name & Details, Roles & Level, Orders, Registered Since dan juga Actions. Di ruangan Actions ini terdapat butang untuk edit, approve atau remove user tersebut.

Active Users

users 2 scaled

Di halaman Activer Users yang boleh diakses dari Users > Active Users, anda boleh melihat senarai users yang aktif dalam sistem anda. Di sini anda boleh melihat maklumat users seperti User ID, User Avatar, Name & Details, Roles & Level, Orders, Registered Since dan juga Actions. Di bawah ruang actions, terdapat butang untuk edit, view commissions, deactive dan remove user tersebut.

Inactive Users

users 3 scaled

Di halaman Inactive Users, anda boleh melihat senarai users yang tidak aktif. Anda boleh memilih untuk remove atau aktifkan semula user tersebut di sini.

All Users

users 4 scaled

Di halaman All Users, anda boleh melihat semua users dalam sistem BOSS anda. Tekan butang Select Type untuk senaraikan pending users, active users atau inactive users atau all users. Dan tekan butang Select Role untuk senaraikan users mengikut role mereka.

https://youtu.be/HPFl-8Nvfi8

Bacaan Lain Untuk Anda