Cara Untuk Melihat Ranking Users

BOSS mempunyai sistem ranking di mana anda boleh melihat prestasi jualan seller anda. Dalam sistem BOSS anda, klik menu Ranking dan pada bahagian Ranking List anda akan dapat melihat senarai kedudukan seller berdasarkan jumlah jualan yang dihasilkan.

ranking scaled

Anda juga boleh memilih untuk memaparkan ranking berdasarkan kriteria-kriteria tertentu seperti di bawah di bahagian Check Ranking.

Select Role – Papar ranking untuk role seller tertentu sahaja  (boleh pilih lebih dari satu).

Select Products – Papar ranking untuk produk tertentu sahaja (boleh pilih lebih dari satu).

Date From – Tarikh mula jualan dikira untuk ranking.

Date To – Tarikh akhir jualan dikira untuk ranking.

Selepas anda menetapkan kriteria-kriteria di atas, tekan butang Check Ranking.

Bacaan Lain Untuk Anda