Cara Muat Turun Slip Pembayaran

HQ atau ejen boleh muat turn payment slip dengan mengikuti langkah-langkah berikut.

Dalam sistem BOSS, pergi ke menu HR > Payment Slip dan isikan maklumat-maklumat berikut.

cara muat turun slip pembayaran

User – pilih user yang ingin anda muat turun payment slip. Jika anda login sebagai user, hanya nama anda tersenarai di sini.

IC / Passport No – masukkan nombor kad pengenalan atau nombor passport user yang dipilih.

Select Month – pilih bulan slip pembayaran tersebut.

Selepas menetapkan pilihan di atas, klik pada butang Download untuk muat turun slip pembayaran.

Bacaan Lain Untuk Anda