Cara Untuk Menambah Quotes

Quotes merupakan kata-kata motivasi dan pemberi semangat yang akan dipaparkan sebaik sahaja anda log masuk ke sistem BOSS anda.

quotes scaled

Untuk menambah quotes yang baru, dalam sistem BOSS anda, klik pada Quotes > Add New. Kemudian anda boleh memasukkan kata-kata motivasi tersebut di bahagian Quote dan siapakah pengarangnya di bahagian Author / By dan selepas itu klik pada butang Add Quote untuk menambah.

quotes 1

Untuk melihat semua Quotes yang telah dimasukkan sebelum ini, klik pada Quotes > All.

quotes 2 scaled

Bacaan Lain Untuk Anda