Cara Mengira Kos Jualan [2023]

Adakah anda seorang usahawan yang ingin menjual produk atau perkhidmatan anda kepada pelanggan? Mengetahui cara mengira kos jualan adalah penting untuk menentukan harga jualan yang sesuai dan mengaut keuntungan yang diinginkan.

Langkah-langkah mengira kos jualan

Tentukan kos produksi – Kos produksi merangkumi semua kos yang terlibat dalam pembuatan produk atau menyediakan perkhidmatan. Ini termasuk kos bahan mentah, upah pekerja, kos penghantaran, dan sebagainya.

Tambahkan kos penjualan – Kos penjualan merangkumi semua kos yang terlibat dalam menjual produk atau perkhidmatan. Ini termasuk kos marketing, kos penghantaran kepada pelanggan, dan sebagainya.

Tentukan keuntungan yang diinginkan – Keuntungan merupakan sebahagian daripada harga jualan yang digunakan untuk mengaut keuntungan bagi perniagaan. Anda perlu menentukan seberapa banyak keuntungan yang ingin anda capai untuk menentukan harga jualan yang sesuai.

Jumlahkan kos produksi dan kos penjualan – Jumlahkan kos produksi dan kos penjualan untuk menentukan jumlah kos jualan keseluruhan.

Tambahkan keuntungan yang diinginkan – Tambahkan keuntungan yang diinginkan ke jumlah kos jualan keseluruhan untuk menentukan harga jualan yang sesuai.

Contoh:
Jika kos produksi produk anda ialah RM100, kos penjualan ialah RM50, dan anda ingin mengaut keuntungan sebanyak 10%, harga jualan yang sesuai adalah RM160 (RM100 + RM50 + [RM150 x 10%]).

Sekiranya anda memahami cara mengira kos jualan, anda akan dapat menentukan harga jualan yang sesuai dan mengaut keuntungan yang diinginkan. Ini adalah asas penting bagi setiap perniagaan yang ingin mencapai kejayaan.

Kesilapan usahawan ketika mengira kos jualan

gettyimages 1446232458 170667a
Silap mengira kos jualan boleh menyebabkan bisnes anda memberi penat sahaja

Terdapat beberapa cara yang boleh menyebabkan anda salah mengira kos jualan:

Tidak mengira semua kos yang terlibat – Ini termasuk kos produksi, kos penjualan, dan keuntungan yang diinginkan. Jika anda tidak mengira semua kos ini, anda mungkin tidak dapat menentukan harga jualan yang sesuai dan mengaut keuntungan yang diinginkan.

Tidak mengira kos dengan tepat – Pastikan anda mengira semua kos dengan tepat supaya anda dapat menentukan harga jualan yang sesuai. Jika anda tidak mengira kos dengan tepat, anda mungkin akan menentukan harga jualan yang terlalu rendah atau terlalu tinggi.

Tidak mengira perubahan kos – Kos boleh berubah dari masa ke masa, jadi pastikan anda sentiasa memantau dan mengira kos dengan tepat. Jika anda tidak memperhatikan perubahan kos, anda mungkin akan menentukan harga jualan yang tidak sesuai.

Tidak mempertimbangkan pasaran – Jika anda tidak mempertimbangkan pasaran dan harga jualan yang sesuai bagi produk atau perkhidmatan anda, anda mungkin akan menentukan harga jualan yang tidak kompetitif.

Dengan memahami cara mengira kos jualan dengan betul dan memperhatikan faktor-faktor ini, anda akan dapat menentukan harga jualan yang sesuai dan mengaut keuntungan yang diinginkan.

Contoh cara mengira kos jualan: jus buah

gettyimages 1330339660 170667a
Kos jualan jus buah bergantung besar kepada kos bahan mentah

Berikut adalah contoh bagaimana anda boleh mengira kos jualan untuk bisnes produk jus buah:

Tentukan kos produksi – Hitung semua kos yang terlibat dalam pembuatan jus buah, termasuk kos bahan mentah (buah-buahan), kos tenaga kerja, kos penghantaran bahan mentah, dan sebagainya. Misalnya, jika kos bahan mentah sebanyak RM10 dan kos tenaga kerja sebanyak RM5 setiap botol jus, maka kos produksi adalah RM15 setiap botol jus.

Tambahkan kos penjualan – Hitung semua kos yang terlibat dalam menjual jus buah, termasuk kos marketing, kos penghantaran kepada pelanggan, dan sebagainya. Misalnya, jika kos marketing sebanyak RM2 setiap botol jus dan kos penghantaran sebanyak RM1 setiap botol jus, maka kos penjualan adalah RM3 setiap botol jus.

Tentukan keuntungan yang diinginkan – Tentukan seberapa banyak keuntungan yang ingin anda capai dengan menjual jus buah. Misalnya, anda ingin mengaut keuntungan sebanyak 20% dari harga jualan.

Jumlahkan kos produksi dan kos penjualan – Jumlahkan kos produksi dan kos penjualan untuk menentukan jumlah kos jualan keseluruhan. Dalam contoh ini, jumlah kos jualan adalah RM18 setiap botol (RM15 + RM3).

Tambahkan keuntungan yang diinginkan – Tambahkan keuntungan yang diinginkan ke jumlah kos jualan keseluruhan untuk menentukan harga jualan yang sesuai. Dalam contoh ini, harga jualan yang sesuai adalah RM21.60 setiap botol (RM18 + [RM18 x 20%]).

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, anda akan dapat menentukan harga jualan yang sesuai untuk bisnes produk jus buah anda dan mengaut keuntungan yang diinginkan. Pastikan anda selalu memantau dan mengira kos dengan tepat untuk memastikan harga jualan tetap kompetitif.

Menentukan kos jualan untuk ejen dropship

Ejen dropship adalah individu atau syarikat yang menjual produk orang lain melalui laman web atau platform e-dagang dan membayar kepada pemilik produk hanya apabila produk tersebut terjual. Dalam menentukan kos jualan untuk ejen dropship, terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan:

Harga produk daripada pemilik – Ejen dropship harus mengetahui harga produk yang ditawarkan oleh pemilik produk sebelum menentukan harga jualan.

Kos penghantaran – Ejen dropship harus mengira kos penghantaran yang terlibat dalam menghantar produk ke pelanggan.

Kos marketing – Ejen dropship mungkin perlu mengeluarkan kos marketing untuk mempromosikan produk kepada pelanggan.

Keuntungan yang diinginkan – Ejen dropship harus menentukan seberapa banyak keuntungan yang ingin diperoleh daripada jualan produk.

Menentukan margin keuntungan yang sesuai

Tidak ada jumlah margin keuntungan yang sesuai yang sesuai untuk semua perniagaan. Margin keuntungan yang sesuai bergantung kepada pelbagai faktor, termasuk jenis perniagaan, pasaran, dan kos.

Sebagai contoh, perniagaan yang menjual produk dengan harga yang rendah mungkin mempunyai margin keuntungan yang lebih rendah berbanding perniagaan yang menjual produk dengan harga yang tinggi. Ini kerana perniagaan pertama mungkin memerlukan volume penjualan yang lebih tinggi untuk mengaut keuntungan yang sama seperti perniagaan yang kedua.

Walau bagaimanapun, adalah penting untuk memastikan bahawa margin keuntungan yang anda tetapkan adalah seimbang dengan pasaran. Jika anda menetapkan margin keuntungan yang terlalu tinggi, anda mungkin akan kehilangan pelanggan kepada pesaing yang menawarkan harga yang lebih rendah. Sebaliknya, jika anda menetapkan margin keuntungan yang terlalu rendah, anda mungkin tidak dapat mengaut keuntungan yang diperlukan untuk membiayai perniagaan anda.

Bagaimana jika pesaing anda ‘buang harga’ hanya untuk memastikan pelanggan anda lari? Ikuti 6 tips ini.

Oleh itu, adalah penting untuk memahami pasaran dan kos yang terlibat dalam perniagaan anda untuk menentukan margin keuntungan yang sesuai. Jika anda tidak pasti, anda boleh mencari nasihat dari mentor atau menjalankan kajian pasaran untuk mengetahui margin keuntungan yang sesuai untuk perniagaan anda.

Bacaan Lain Untuk Anda