Apa itu R.O.A.S. Plus Dan Cara Menggunakannya

Jika anda mempraktiskan komisen kepada Sales Team seperti total sales bulanan – dengan kos ads yang dibelanjakan secara bulanan, modul ini sesuai dengan anda.

Sistem akan mengirakan berapa jumlah jualan bulanan yang telah dilakukan oleh seorang seller dari sales team, dengan menolak kos iklan yang telah diberikan oleh HQ selama sebulan.

R.O.A.S. Plus merupakan fungsi untuk Sales Team submit kos iklan yang dilakukan setiap hari atau pada tarikh-tarikh tertentu. Seller dari Sales Team boleh submit sendiri kos ini dengan login pada akaun seller dan kemudian pergi ke R.O.A.S. Plus > Add Cost dan masukkan kos pengiklanan mengikut platform dan tarikh pengiklanan dilakukan.

r o a s commission scaled

Platform – platform pengiklanan yang dilakukan

Amount (RM) – jumlah kos untuk iklan tersebut

Transaction Date – tarikh iklan dilakukan

Receipt – Muat naik resit untuk disemak oleh HQ.

Pihak HQ juga boleh submit kos iklan bagi pihak user dengan login pada akaun HQ dan pergi ke R.O.A.S. Plus > Add Cost dan seterusnya di bahagian user di atas sekali, pilih user yang anda ingin submit kos pengiklanan tersebut. Lain-lain maklumat sama seperti di atas.

r o a s commission 1 scaled

Selepas kos iklan disubmit, ia akan dipaparkan di bahagian All Costs di mana HQ akan dapat melihat semua kos pengiklanan yang disubmit oleh Sales Team.

r o a s commission 2 scaled

Bagi kos iklan yang berada dalam status Pending, pihak HQ boleh menyemaknya dengan klik pada butang biru untuk muat turun resit yang disubmit oleh seller dan seterusnya klik pada butang hijau untuk approve.

Untuk memberikan komisen kepada Sales Team di atas iklan yang dilakukannya, sila pergi ke R.O.A.S. Plus > Dispatch dan seterusnya pilih user yang berkenaan dan pilih bulan pengiklanan tersebut dilakukan.

Kemudian di halaman berikutnya, anda boleh melihat jumlah kos iklan yang dilakukan oleh user tersebut dan memasukkan peratus komisen yang ingin diberikan.

r o a s commission 3 scaled

Selepas itu, klik pada butang Dispatch Commission dan komisen akan dimasukkan ke dalam akaun user tersebut.

r o a s commission 4 scaled

Bacaan Lain Untuk Anda