Cara Melakukan Integrasi dengan ToyyibPay

Untuk melakukan integrasi dengan ToyyibPay, login ke dalam sistem Boss anda kemudian klik pada Integrations > ToyyibPay. Kemudian di halaman ToyyibPay Integrations, anda boleh menukar tetapan seperti di bawah.

integrasi dengan toyyibpay

  1. Secret Key – Masukkan Secret Key yang anda perolehi daripada akaun ToyyibPay anda. Sila rujuk pada pihak ToyyibPay bagaimana untuk mendapatkannya.
  2. Category Code – Masukkan Category Code yang anda perolehi daripada akaun ToyyibPay anda. Sila rujuk pada pihak ToyyibPay bagaimana untuk mendapatkannya.
  3. Sandbox – Sekiranya laman web anda sudah bersedia untuk menerima pembelian, anda harus disablekan pilihan ini. Anda hanya perlu enable Sandbox semasa melakukan ujian untuk sistem BOSS sahaja.

Selepas anda berpuas hati dengan tetapan yang dilakukan, klik pada butang Save untuk menyimpan tetapan anda.

Bacaan Lain Untuk Anda