Cara Cipta Coupon

Jika anda ingin melakukan promosi dengan memberikan diskaun kepada pelanggan untuk produk-produk tertentu, anda boleh melakukannya dengan mencipta kupon.

Pertama sekali, log masuk ke sistem BOSS anda dan pergi ke Coupons>Create.

COUPON

Belongs To – pilih sama ada kupon ini boleh digunakan oleh semua atau untuk user tertentu sahaja

Amount (RM) – jumlah diskaun yang akan diberikan apabila menggunakan kupon ini.

Quantity – berapa maksimum produk boleh digunakan

Usage Limit – berapa kali kupon ini boleh digunakan

Minimum Spend (RM) – jumlah minimum yang dibelanjakan sebelum layak menggunakan kupon ini

Maximum Spend (RM) – jumlah maksimum yang dibelanjakan untuk menggunakan kupon ini.

Prefix – aksara yang akan dimasukkan di bahagian permulaan kupon

Suffix – aksara yang akan dimasukkan di bahagian akhir kupon

Description – keterangan untuk kupon

Selepas anda memasukkan semua maklumat di atas, klik butang Generate untuk mencipta kupon tersebut.

Kemudian pergi ke Coupons>All Coupons dan boleh berikan Coupons Codes kepada ahli/seller.

COUPON 2

Bacaan Lain Untuk Anda