Cara HQ Membayar Komisen

Untuk membayar komisen kepada ejen anda, dalam sistem BOSS pergi ke Commision>Paid

KOMISEN HQ 1

Kemudian klik pada no ID komisen yang ingin dibayar.

APPROVE KOMISEN

Selepas itu, klik pada butang Approve & Send To Payout untuk meluluskan komisen tersebut dan memulakan proses pembayaran.

Seterusnya, pergi ke bahagian Payouts dan di bahagian Actions, klik pada butang Send to Billplz

PAYOUTS

Komisen ini kemudiannya akan diproses dan dibayar oleh pihak Billplz dalam tempoh 2-3 hari bekerja.

Sila pastikan jumlah wang Payout API Limit di Billplz sudah ditambah nilai dan mencukupi untuk pembayaran komisen tersebut. Boleh rujuk disini

Bacaan Lain Untuk Anda