Pemulangan Wang

Kami akan lakukan refund tanpa banyak soal kepada pelanggan yang telah membayar sistem kami. Namun tertakluk kepada beberapa syarat.

1 – Permohonan refund perlu dilakukan dalam tempoh 7 hari dari sistem telah siap.

2 – Jumlah refund akan diberikan sebanyak 50% sahaja daripada jumlah bayaran semasa yang telah dilakukan.

3 – Refund tidak akan dilakukan sekiranya anda lupa untuk unsubscribe dalam panel billing anda.
3.1 – Sekiranya ada isu berkenaan sistem billing kami. Refund akan dilakukan dengan kadar 50% sahaja daripada jumlah bayaran.

Bacaan Lain Untuk Anda