Cara HQ Submit Order

Di dalam sistem BOSS, kita menyediakan fungsi untuk HQ sendiri boleh membuat tempahan. Namun begitu, HQ hanya boleh membuat tempahan mewakili ahli nya sahaja. Tujuan fungsi ini adalah untuk membantu ahli-ahli yang mengalami masalah seperti hilang connection internet sewaktu nak submit order dan lain-lain hal.

Tonton video di bawah untuk maklumat lanjut:-

Leave a Reply

Your email address will not be published.